Logo Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka

O RCOS

Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt, który stanowi bazę dla rozwoju życia oświatowego, kulturalnego i sportowo – rekreacyjnego gminy Dobczyce i całego regionu.

Jego budowa możliwa była dzięki realizacji przez Gminę Dobczyce projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Fundusze Europejskie dla Małopolski). Wartość inwestycji wyniosła blisko 40 mln złotych.

Obiekt w pełni przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastosowano w nim wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych, między innymi pompy ciepła i rekuperatory wspomagające ogrzewanie.

Centrum składa się z 3 integralnych części:

 • edukacyjno-bibliotecznej – o powierzchni zabudowy– 3 570 m2
  (sale lekcyjne, pracownie komputerowe, pomieszczenia szkoły muzycznej, pomieszczenia biblioteki)
 • kulturalnej – o powierzchni zabudowy – 2 230 m2
  (aula widowiskowa z 447 miejscami dla publiczności, foyer, pomieszczenia ośrodka kultury, kawiarnia)
 • rekreacyjno-sportowej – o powierzchni zabudowy 1 585 m2
  (hala sportowa z 388 miejscami na trybunach, pawilon szatniowy, błonia trawiaste)

Wyjątkowość zastosowanej koncepcji polega na tym, że w jednym obiekcie skupiono 4 instytucje działające w branży dydaktycznej,  kulturalnej i sportowej, takie jak:

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
 • Gimnazjum,
 • Szkoła Muzyczna I Stopnia,
 • Miejska Biblioteka Publiczna

Dzięki współpracy wszystkich podmiotów, oraz działalności stowarzyszeń i klubów sportowych, oferta wydarzeń kulturalnych i form aktywności jest sukcesywnie poszerzana i uzupełniana, a RCOS stanowi serce kulturalne i sportowe gminy.

W listopadzie 2015 roku, na wniosek dyrektorów wszystkich placówek, mających siedzibę w RCOS, budynkowi nadano imię Burmistrza Marcina Pawlaka. Marzeniem Marcina Pawlaka, który przez 21 lat pełnił urząd burmistrza Dobczyc, było podniesienie standardów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych gminy oraz skupienie życia kulturalnego i oświatowego w jedym miejscu. Oddane w całości do użytku w 2012 roku Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach jest dziełem jego życia.

Autor zdjęć: Marcin Podmokły

Skip to content